Links

Pępek Świata

Pępek Świata – to projekt stworzony jako stowarzyszenie wolnych twórców, inaczej mówiąc freelancerów, albo poprostu miejsce spotkań intelektualistów, jaki stałe przebywają w poszukiwaniu tworczym, dla wszystkich komu jest ciasno samopas i komu brak porządnego kontekstu oraz środowiska kulturowego. Także jest to miejsce spotkań dla wszystkich, kto ma ochotę pogadać o swych ideach albo wymienić się konceptami. Wreszcie, jest to portfolio wymyślone dla wszystkich, kto ma ochotę zapoznać się z realizowanymi projektami które ja umiesciłem na stronie, a również strefa dla tych, kto chce z nami współpracować.
Freelancer – to prawdziwy samotnik, kiedy chodzi o twórczość, a jednocześnie jest to czlowiek niezależny i samowystarczalny. Rozstrzygającymi dla tworczości freelancera są jego osobiste poglądy oraz idee, freelancer nie podporządkuję się nikomu, tak naprawdę możemy powiedzieć, że każdy freelancer - to jest Pępek Świata.
Decydującym jest dla freelancera pragnienie do niepodleglosci, dlatego ten fakt, że ta strona pojawiła się własnie dziś, w dniu 24 śierpnia, kiedy Ukraina uzyskała niepodległośc, ma dla mnie osobiście bardzo glęboka symbolikę.
Na dzień dzisiejszy ta strona zawiera moje foto-utwory, jaki ja uważam za miarodajne, a również projekty, zrealizowane w ćiągu ostatnich trzech lat.
Ja szczero wierze, że każde zwiędzanie tej strony internetowei będe nawiązywać do nowych znajomośći, oraz impulsem do wybuchu nowych idej...

Myrosław Trofymuk

Myrosław Trofymuk

Urodzilem sie w rodzinie historyków literatury i leksykografów Myrosława Trofymuka i Oleksandry Trofymuk. Roku 2004 ukończyłem szkołu Lwowsku № 28 z intensywnym kursem języka niemieckiego. Roku 2009 ukończyłem studia na katedrze filologii klasycznej wydziału języków obcych na Uniwersytecie Lwowskim. Jestem wspólautorem Slownika łacińsko-ukrainskiego. Jestem autorem tlumaczeń z języka nimieckiego oraz łacińskiego. Tlumaczyłem materiały dla kataloga wystawy Ukraina-Szwecja: na skrzyżowaniach historii. Uczestniczyłem w przygotowaniach reedycji Konstytucji Filipa Orlika w latch 2006, 2011. Mam hobbies – twórczość prozowa i poetycka, muzyka elektroniczna oraz DJ-ing. Fotograf, designer, tłumacz, członek Narodowego Związku Dziennikarzy Ukrainy. Magister Filologii klasycznej.

1996 - 1999 - szkoła muzyczna (fortepian)
2000 - 2001 - Regionalny Naukowo-Techniczny Centrum dla Uczniów (modelarstwo lotnicze)
1.07.2002 – 19.07.2002 - kurs intensywny języka niemieckiego w kooperacji Uniwersytetów Awstrii oraz Ukrainy
2002 - studją w szkole średniej № 46 imienia Vjaczesława Czornowoła
2002 - 2003 - udział w nacionalnej skautskiej organizacji "Płast" (kuriń Stepana Bandery)
2004 - skończyłem № 28 z intensywnym kursem języka niemieckiego
2004 - 2009 - student katedry filologii klasycznej na fakultecie języków obcych Uniwersytetu Lwowskiego imienia Iwana Franka
10.2005 - 11.2005 - kelner w bistrze "Puzata chata"(Brzuchata Chata)
2008 - bachelor filologii klasycznej (temat pracy: "Epitety przy imieniach bogów i bohaterów na wzórie odcinków z ''Odysseji''(książka 1) a ''Iliady''( książka 24)"
2009 - magister filologii klasycznej (temat pracy magisterskiej: "Motywy potriotyczne w utworach Ajschylosa")
2009 - aspirant (doktorant) wydziału dawnej literatury ukraińskiej Instytutu literatury im. Tarasa Szewczenki NAN Ukrainy. (temat studij doktoranckich: "Twórczość Ireneusza Falkowskiego w konteksćie literatury końca 18 – początku 19 wieku.")
2011 - 2012 - kursy fotografów i kamerzystów
31.10.2012 - pracownik Instytutu Literatury im. Tarasa Szewczenki NAN Ukrainy.(Instytut Iwana Franki)

Działalność i projekty

Tłumaczenia

Ksiąga kobiety-psychologa z Niemczych Brygity Beil: Бріґіта Байль. Дитина чемна і нечемна /Пер. з нім. – Львів: Свічадо, 2007. – 256 с. (Серія ''Порадник для батьків'').

Tłumaczenia i opracowania archeograficzne rękopisemnych oryginałów

Eine Specification der geliehenen Gelder, welche/ ich auf Treu und Glauben zu machen auß Noht/ bin gezwungen worden vom 20 September biß/ zum 18 December Anno 1719: Боргові зобовязання Пилипа Орлика, набуті гетьманои з 20 вересня до 16 грудня 1719 року. Розшифрування з рукопису (ґотик), переклад з німецької мови // Україна – Швеція: на перехрестях історії (XVII – XVIII століття): 1 жовт. 2008 р. – 30 берез. 2009 р. м. Київ, 9 квіт. – 31 трав. 2009 р. м. Дніпропетровськ: кат. Міжнар. вист./ [уклад. Ю.Савчук]; М-во культури і туризму України, Нац. музей історії України. – К., 2008. – С. 193 – 194.
Лист дружини Пилипа Орлика Ганни шведській королеві Ульріці Елеонорі (Стокгольм, 18.12.1719). Розшифрування з рукопису, переклад німецько-французького макаронічного тексту // Україна – Швеція: на перехрестях історії (XVII – XVIII століття): 1 жовт. 2008 р. – 30 берез. 2009 р. м. Київ, 9 квіт. – 31 трав. 2009 р. м. Дніпропетровськ: кат. Міжнар. вист./ [уклад. Ю.Савчук]; М-во культури і туризму України, Нац. музей історії України. – К., 2008. – С. 194.
Eine Specification der geliehenen Gelder, welche/ ich auf Treu und Glauben zu machen auß Noht/ bin gezwungen worden vom 20 September biß/ zum 18 December Anno 1719;
A Madam Madame de Hopken present a logis (Лист дружини Пилипа Орлика Ганни шведській королеві Ульріці Елеонорі (Стокгольм, 18.12.1719). Розшифрування з рукопису, переклад німецько-французького макаронічного тексту) // Ukraine – Sweden: At the Crossroads of History (XVII – XVIII Centuries): Oct. 1. 2008 – Mar. 30 2009 Kyiv, Apr. 24 – Oct. 31, 2010 New York: cat. Intern. Exhib./ [comp. Yu Savchuk]; the Ministry of Culture and Tourism of Ukraine, Institute of History of Ukraine of the National Academy of Sciences of Ukraine, the National Museum of History of Ukraine, the Ukrainian Museum, New York. – K..: Taki spravy. – С. 207
CONFIRMATIO HORUM PACTORUM A REGE SUECIAE: 1710 р., травня 10(21). Бендери. – ПРИВІЛЕЙ ШВЕДСЬКОГО КОРОЛЯ КАРЛА XII ГЕТЬМАНУ ПИЛИПУ ОРЛИКУ ТАВІЙСЬКУ ЗАПОРОЗЬКОМУ НА ПІДТВЕРДЖЕННЯ «ДОГОВОРІВ ІПОСТАНОВ...»//''Пакти і Конституції'' Ураїнської козацької держави (до 300-річчя укладення) / відп. ред. В.А.Смолій ; упорядники М.С.Трофимук, Т.В.Чухліб. – Львів: Світ, 2011. – 440 с.: факсиміле. - C. 342-348.

Artykuły

Читаймо зі стін // Новий Погляд, № 28 (138), 24 – 30 липня 2009 р., С. 14 – 15.
Іреней Фальковський: життєпис і літературна спадщина// „Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów”, 2010, nr 6, s. 146–154.
Жанр байки у творчості Іринея Фальковського та Григорія Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії: Збірник наукових праць / [за заг ред. М. П. Корпанюка]. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – С. 144 – 149.
''Descriptio quattuor temporum anni'' Іринея Фальковського // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Вип. 565. Романо-слов’янський дискурс. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С. 208 – 211.
Класифікація проповідницьких жанрів у літературній спадщині Іринея Фальковського // Науковий вісник Чернівецького університету:Збірник наукових праць. – Вип. 645. Романо-слов’янський дискурс. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. - С. 97-100.
Еволюція естетичних та ідейних поглядів Іринея Фальковського на прикладі поезій раннього та пізнього періодів творчості // Журнал "Слово і Час" – № 4, Київ, 2013. - С. 45-59
Від братської школи до Київської академії: діяльність Іринея Фальковського // ΠΡΟΣΦΩΝΗΜΑ: текст і контекст: зб. наук. праць [ у назаг.: Львівська медієвістика. - Вип. 4]. - Львів: Свічадо, 2013. - С. 279-285

Krytyka sztuki

Час «Ч» // Інтернет-портал "Zbruč.eu", - 26.09.2013

Utwory własne

Вірші // ''Діти Марії'' (газета, м. Львів), № 2, 1997.
Інфрачервоне сонце (wersety) // ''Сучасність''. - № 9. – 2007. – С. 147 – 148.
Зелене око. 1001 вірш: Антологія української поезії для дітей / Упоряд., передм., довідки про авт. І.Лучука. – Тернопіль, 2008. – C. 193 ("Сьогодні"); 221 ("Робота"); 294 ("Леви"); 541 ("Скоро"); 546 ("Годинник").

Recenzji

А. Содомора, М. Домбровський, А. Кісь. Anno Domini. Року Божого: Латинські написи Львова / Автор проекту Василь Ґабор. – Львів: ЛА “Піраміда'', 2008. – 288 с. // ЗНТШ. – Т. CCLVII. – Праці філологічної секції. – С. 761 – 763.

Wywiady

Подарунок від Каті Чілі // Інтернет-портал "Пуп Землі", 20 серпня 2012
«Інколи мене називають Леонардо Да Вінчі 21-го століття.» // Інтернет-портал "Пуп Землі", 20 серпня 2012
Збіґнєв Мацькув: “Рецепт для стовідсоткового успіху звучить так: “12х12х12...” // Інтернет-портал "Пуп Землі", 04 вересня 2013

Członkostwo w Jury

2008 Członek Jury (język niemecki) trzeciego festywalu tłumaczen dziecięcych (w ramach Targów Książki "Targi Książki dla dzieci 2008")

Uczęstnictwo w konferencjach międzynarodowych

Naukowa konferencja międzynarodowa "Dziedzictwo kulturowe Wielkiego Księstwa Litewskiego. W 440 rocznice Unii Lubelskiej", Lublin, 25 – 26. 06. 2009
Naukowa konferencja międzynarodowa "Konferencja ogólnonaukowa społeczności akademickiej Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów", Lublin, 11 – 12. 06. 2010. Referat: "Ireneusz (Ioann) Falkowski: curriculum vitae i spuścizna literacka"
ХІ konferencja międzynarodowadla młodych naukowców, Kijów, Instytut literatury im. Tarasa Szewczenki NAN Ukrainy, 15 - 17. 06. 2011. Referat: "Najsolidniejsze mienie Akademium Kijowo-Mohylańskiego"
Naukowo-dydaktyczna międzynarodowa konferencja "Filologija klasyczna w kontekstie dzisieszym", 6-7. 10. 2011. Referat: ""Descriptio quattuor temporum anni", Ireneusza Falkowskiego"
XV lektury ogólnoukrainskie imienia Hryhorija Skoworody, Perejaslaw-Chmelnyckyj, 6-8. 10. 2011. Referat: "Rodzaj bajki w spóściznach Iryneusza Falkowskiego oraz Hryhorija Skoworody"
Naukowa konferencja międzynarodowa "Szkoła bracka we Lwowie: teksty i konteksty (do 420 rocznicy "Prosfonemy")", Lwów, 20-22. 10. 2011. Referat: "Od brackiej szkoły do Akademium Kijowskiej: Praca Iryneusza Falkowskiego"
Naukowa konferencja międzynarodowa "Pod wspólnym niebem", Warszawa, 9-10. 12. 2011.
Ogólnoukraińska Konferencja Młodych Naukowców "Tworczość Iwana Franki w kontekście europejskim", Lwów, 15.11.2012. Referat:"Od poezji warsztatowej Ireneusz Falkovsky (na podstawie analizy tekstów dwóch akrostychów)"
Pierwszy Forum Medialny we Lwowie, Lwów, 29-31 05. 2013.
Międzynarodowa interdyscyplinarna telekonferencja "Tożsamość użytkownika w cyberprzestrzeni Internetu", Warszawa, 12. 07. 2013

Staże, stypendia i sesje

19.11.2007-18.12.2007 - staże w wydziale PR Urzendu Miasta Lwowa
01.06.2009-10.06.2009 - sesja Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej Europy Środkowej i Wschodniej (MSH) "Słowo-obraz-polityka w Rzeczypospoliyej Obojga Narodów"(Warszawa)
01.07.2010–30.08 2010 - staże na katedrze ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego
21.10.2010-28.10.2010 - sesja Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej Europy Środkowej i Wschodniej (MSH) "Reformacja między wschodem a zachodem" (Warszawa)
01.12.2011-31.12.2011 - stypendium Instytutu Badań Interdyscyplinarnych ''Artes Liberales''(IBI AL) i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego(MNiSW)
12.12.2011-14.12.2011 - sesja Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej Europy Środkowej i Wschodniej (MSH) "Poland-Russia: Mutual Clishes"(Warszawa)
01.06.2012-31.07.2012 - stypendium Instytutu Badań Interdyscyplinarnych ''Artes Liberales''(IBI AL) i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego(MNiSW)
01.12.2012-31.12.2012 - stypendium Instytutu Badań Interdyscyplinarnych ''Artes Liberales''(IBI AL) i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego(MNiSW)
01.07.2013-31.07.2013 - стипендія Instytutu Badań Interdyscyplinarnych ''Artes Liberales''(IBI AL) та Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego(MNiSW)

Uczęstnictwo w Konkursach Fotograficznych

24.04.2008 - Konkurs "Social'ne oblyczczja L'wowa"(Lwów – twarz socialna), trzecie miejsce
21.04.2008 - Konkurs Fotograficzny "Moja wulycja"(Moja ulica), za poparcia Browara Lwowskiego
24.04.2009 - Konkurs Fotograficzny online "Indeks szczastja" (Index radości), za poparcia telekanalu 1+1
06.06.2009 - pierwszy internacionalny Salon Fotograficzny "Switło i tiń 2009"(Swiatlo i cien 2009), AFIAP
09.09.2009 - czwarty internacionalny Salon Fotograficzny "Z liubowiu do żinky 2009" (W zamiłowaniu do kobiety 2009 ), AFIAP
03.09.2010 - piety internacionalny Salon Fotograficzny "Z liubowiu do żinky 2010" (W zamiłowaniu do kobiety 2010 ), AFIAP (wstęga honorowa)
09.09.2011 - szosty internacionalny Salon Fotograficzny "Z liubowiu do żinky 2011" (W zamiłowaniu do kobiety 2011 ), AFIAP, PSA, UPI

Wystawy fotograficzne

07.02.2011, Lwów, Ukraina Wystawa-sprzedaż "Lwiw romantycznyi" (Lwów romantyczny)
21.05.2011, Lwów, Ukraina Wystawa "Tscherwone Synje" (Czerwony-niebieski) w ramach Festiwalu "Linija wteczi 2011" (Linija ucieczki 2011) 28.09.2013, Rostów nad Donem, Rosja - Wystawa krajobrazów Warszawy dla projektu ''International Workshop of Academic Expression''

Tworczość muzyczna

02.03.2012 - Festiwal muzyki elektroakustycznej Vox Electronica Koncert muzyki elektroakustycznej dla młodych kompozytorów (odcinek "Prypiat" (dla taśmy)).
18.05.2013 - Koncert "PANOPTICON II", w ramach Nocy Muzejów w Muzeum-pomniku "Więzienie na Lontskoho" - set poświęcony tematowi wolności.
13.09.2013 - Prezentacja projektu ''ZONA'', audio performance na temat katastrofy w Czarnobylu, na podstawie głosu Oksany Zabużko, 20 Форум Видавців у Львові

Projekty dizajnowe

Okładka do czasopisma DAFiU 2008, № 20 (na bazie zdjęc z kunferencji Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung in Lwiw (2008))
Opracowanie ikon dla podręcznika ''DU“: "Навчально-методичний комплекс DU 1"/Бориско Наталія, Брунер Каті, Каспер-Хане Хільтрауд та ін. - Вінниця: "Нова Книга", 2009. - 452 с.
Okładka do czasopisma DAFiU 2009, № 21
Opracowanie podarunkowego biznes-kalendarza dla zjednoczenia germanistow Ukrainy: ideja, dobór fotografij oraz dyzajn elementow graficznych, fotografji, 2009
Opracowanie оkładki do ksiazki: "Мирослав Трофимук.Поетика епохи Мазепи: монографія. – Львів : СПОЛОМ, 2009. – 224 с."
Broszura informacijna dla centrum jezyka niemieckiego: Sprachlehrzentrum Lwiw Partner des Goethe-Instituts Ukraine", 2010
Okładka do czasopisma DAFiU 2010, № 22
Okładka do czasopisma DAFiU 2011, № 23 ("Edycja specjalna 2011, w spólprace z biurem OeAD we Lwowie)
Okładka do czasopisma DAFiU 2011, № 24
Kalędarz A3 na rok 2014 dla UDGV, z wykorzystaniem rysunków dla konkursu "Bajki nigdy się nie starzeją"

Nagrody i wynagrodzenia

24.04.2004 - Dypłom finalisty pierwszego konkursu tłumaczy dla uczniów wyższych klas "Ljwiw Jewropejśjkyj" (Lwów europejski)
24.04.2008 - Certyfikat uczestnika konkursu fotograficznego (trecie miejsce) "Lwów – twarz socialna" (utwór: "Resonans")
03.09.2010 - Wstęga honorowa salonu "Z liubowiu do żinky" (W zamiłowaniu do kobiety 2010), (utwór: "Daryna 2")