Eine Specification der geliehen Gelder, welche ich auf Treu und Glauben zu machen auß Noht bin gezwungen worden vom 20 September bis zum 10 December Anno 1719

18 грудня 1719р., Стокгольм - Боргові зобовязання Пилипа Орлика, набуті гетьманом з 20 вересня до 16 грудня 1719 року.

Стокгольм 18 грудня 1719 р.
Оригінал.
Папір: рукопис; нім. мова.
20, 8 х 31, 9 см.
Національний архів Швеції.
Інв.: Фонд '''Cosaccica'', - Ч. ІІ. - Арк. 277.

Перелік боргових зобов'язань, набутих гетьманом за короткий період, - цікавий різноплановий документ. Він частково проливає світло на фінансовий бік еміграційного життя та слугує промовистим свідченням потреб Пилипа Орлика та його великої родини під час перебування у Швеції. Укладена Орликом специфікація боргових зобов'язань набутих за короткий термін з 20 вересня до 18 грудня 1719 р., була представлена на розгляд королівської ради 23 грудня того ж року. Вона ілюструє гірке становище вигнанців. Прийшло до того, що бідний гетьман зневолений надати у застави найсвятіше - державні клейноди. Зокрема у тексті мовиться про дві булави. Вони заставлені у купця Конрада Кампфа під позичку 200 ціссарських талярів, витрачених на оплату подорожі родини Орлика з Крістіанстадта до Стокгальма. Імовірно саме цей епізод став для багатьох шведських та українських дослідників джерелом версії про козацьке походження булави, яка нині зберігається у бібліотеці м. Лінчопінг і також представлена у даному каталозі. Документ написано німецькою мовою, що свідчить про добре володіння Пилипом Орликом багатьма іноземними мовами.

Юрій Савчук

Національний архів Швеції (м. Стокгольм). Фонд ''Cosacica'', ч. II. – Арк. 277.

Eine Specification der geliehenen Gelder, welche
ich auf Treu und Glauben zu machen auß Noht
bin gezwungen worden vom 20 September biß
zum 18 December Anno 1719.

Zu Christianstadt umb der Meinigen ihre
Reiße nach Stockholm fortzusetzen für
Eßen und Trinken meiner Söhne und Toch
ter und ihren Bedienten, habe ich geliehen
von einem Kaufman Conrad Kampf (reichte Herr)...........200
für welche Summa in Pfand gesetzt 2
Feldherrn Sceptern.

In Stockholm bin ich schuldig:
ihre Excellentz dem Herr Grafen und Reichs
raht Majerfeldt......................................................50
ihre Excellentz dem General Lieutenant Grafen
Chrispin...............................................................349
dem wohlgebohrenem Herrn Etaats Secretario
von Köpken..........................................................110
dem wohlgebohrenem Herrn Secretario Soldan..............3
mein letztes Cleinod einen Diamanten
ring und ein golden Kreutz habe ver
setzet für.............................................................60
dem Herrn Kaufman Grön.........................................30
eben demselben für Tuch umb meiner
Frauen und Tochter und
Sohne, davon höchst nohtwendige Kleider zu machen......260
dem Schneider.......................................................15
für mein Quartier....................................................55
Was aber zu Christianstadt in meiner ab
wesenheit meine übrige Familie für Eßen
und Trinken und andere nöhtigen Haus
sachen geliehen ist mir annoch unwißend.

Summa................................................................1132

Розшифрування Мирослав Трофимук - молодший

Перелік грошей, які я був змушений позичити під чесне слово через бідність від 20-го вересня до 16-го грудня року 1719.
В Крістіанштадті, щоб моя сім’я продовжила свою подорож до Стокгольма, на їжу і напої для моїх синів і

дочок і їхніх слуг, я позичив в багатого чоловіка купця Конрада Кампфа.................................200
За цю суму віддані як застава дві гетьманські булави.
У Стокгольмі я заборгував:
його ясневельможності панові графові державному радникові Майерфельду............................50
його ясневельможності графові генерал-лейтенантові Кришпіну............................................349
вельможному панові штатс-секретареві фон Кипкену...........................................................110
вельможному панові секретареві Солдану..........................................................................3
Мій останній клейнод, мій перстень з діамантами і золотий
хрест заставлені за........................................................................................................60
купцеві панові Ґрюну......................................................................................................30
йому ж за тканину і за пошиття вкрай необхідного одягу
для моєї дружини, моїх дочок і синів................................................................................260
кравцеві......................................................................................................................15
За моє житло................................................................................................................55

Мені ще не відомо, що позичила моя сім’я в Крістіанштадті за час моєї відсутності на їжу, напої та інші необхідні домашні речі.

Сума...........................................................................................................................1132

Переклад Мирослав Трофимук - молодший